Za živú krajinu

Vráťme život na polia a lúky

Podporte petíciu Za živú krajinu
Za živú krajinu

Vráťme život na polia a lúky

Podporte petíciu Za živú krajinu
Za živú krajinu

Vráťme život na polia a lúky

Podporte petíciu Za živú krajinu

O Živej krajine

Stav poľnohospodárskej krajiny je v mnohých regiónoch žalostný. Rozsiahle monokultúry poľnohospodárskych plodín a priemyselný charakter poľnohospodárskeho využívania krajiny vyháňa z nášho okolia všetok život. Ubúdajú vtáky, včely a ďalšie opeľovače. Zhoršuje sa kvalita životného prostredia pre obyvateľov, znehodnocujú sa vodné zdroje a nevhodným pestovaním plodín dochádza k erózii pôdy, či častým povodniam v obciach. Nastal preto čas na zmenu v prístupe ku krajine. Za zmenu v poľnohospodárskej politike Slovenska sa môžete vysloviť aj Vy podporou Petície: www.changenet.sk/zazivukrajinu

Partneri